Adviseur natuur en gezondheid

Onderzoek

Natuur en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is onderzocht en we ervaren dat ook zelf als we buiten in het groen zijn. Fietsen, wandelen, varen, zwemmen of juist tot rust komen op een bankje. Het is alleen zo jammer dat het nog teveel gekoppeld is aan onze vrije tijd. Tussen 9 en 5 zitten we nog teveel binnen.

Daarom is meer onderzoek noodzakelijk. Keihard bewijs hoe we de natuur in kunnen zetten  voor onze gezondheid en welbevinden, zodat we nog beter zorgen voor de natuur en onszelf. Hippocrates zei het al; “Het is de natuur die de zieken geneest”. Zijn wijsheid is nu meer dan ooit van kracht door ons leefpatroon en de toename van het aantal “welvaartsziekten”. In deze stressvolle tijden kan juist de natuur velen helpen actief te worden en te blijven. Of zoals Erik Scherder, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie, stelt;  “Natuur is een verrijking voor de hersenen en de sleutel om inactiviteit aan te pakken”.

Veel onderzoeken over de positieve werking van de natuur sluiten nog niet aan bij wat voor de medische wereld noodzakelijk is om de natuur structureel grootschalig aan te wenden voor de gezondheidszorg.  Ook ontbreekt aandacht hiervoor in de opleidingen van medici. Daarom werk ik graag mee aan onderzoeken die inzicht geven in deze verbinding, om vervolgens deze stap voor stap te maken. En zo bij mensen het bewustzijn te creëren dat ze zelf invloed hebben op hun eigen woon-, werk- leefomgeving én gezondheid. Omdat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde natuur.

SBIR oproep Sporten en Bewegen voor Kwetsbare Doelgroepen

Het meest recente onderzoek waar ik aan heb meegewerkt is de SBIR oproep Sporten en Bewegen voor Kwetsbare Doelgroepen.

Op 7 februari 2017 heeft minister Schippers van VWS ons in het kader van de SBIR (Small Business Innovation Research) opdracht verleend voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor het landelijk uitrollen van het concept groen wandelen in de praktijk. In deze studie gaat het om het peilen van draagvlak onder eerstelijns zorgverleners, en het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een vergoedingssysteem.

Download het onderzoek

Wandelfysio

In 2016 heb ik vanuit De Friesland Zorgverzekeraar gedurende drie maanden samen met Prof. Dr. Agnes van den Berg en tien fysiotherapie praktijken in Friesland de ‘Groene Wandel Fysio’ pilot uitgevoerd. Deze pilot was als beweegconcept bedoeld voor kwetsbare doelgroepen die uit zichzelf niet, of onvoldoende, in beweging komen. Dit concept onderscheidt zich van andere wandelprogramma’s doordat de wandelingen direct vanuit de fysiotherapie praktijk starten met de fysiotherapeut zelf. Zowel de deelnemers als de praktijken waar enthousiast over het verloop en de uitkomsten van de pilot.

Download het onderzoek

Wandelcoaching

Samen met Prof. Dr. Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar Natuurbeleving en Het Coach Bureau van psychologe Hilde Backus heb ik in 2014 onderzoek gedaan naar de effecten van Wandelcoaching. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de gezonde en rustgevende effecten van een bezoek aan de natuur. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze vorm van coaching. Meer specifiek is gekeken naar de effectiviteit van een wandelcoach programma voor gestreste werknemers. Deelnemers aan het wandelcoach programma zijn vergeleken met een passieve controlegroep die geen coaching kregen en het bleek dat de deelnemers beter en sneller herstelden.

Download het onderzoek

Buiten is gezond

Samen met Samen met Prof. Dr. Agnes van den Berg van bureau Natuurvoormensen heb ik in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar in 2012 een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders  uitgevoerd. Hier blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie bestaat tussen natuur en gezondheid. Nederlanders denken dat een bezoek aan de natuur vooral helpt bij psychische problemen en aandoeningen van de luchtwegen. Ze denken ook dat grootschalige natuur zoals bos en heide het meest gezond is. Een meerderheid van de bevolking vindt dat behandelmethoden in de natuur een meerwaarde hebben ten opzichte van een behandeling binnenshuis. De interesse in het thema natuur en gezondheid is het grootst onder vrouwen en ouderen, onder jongeren van 18-24 jaar is het animo het laagst. Veel Nederlanders weten niet zeker of de positieve effecten van natuur op gezondheid wel wetenschappelijk bewezen zijn, en een meerderheid vindt dat er meer onderzoek naar de effecten van natuur op onze gezondheid moet worden gedaan. Zorgverzekeraars kunnen daar volgens de meeste Nederlanders een belangrijke bijdrage aan leveren.

Download het onderzoek

Groene Zorgverzekering

In opdracht van het ministerie van Economische zaken is een onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden naar het verzekering van groen zorgaanbod. Aan dit onderzoek wat is uitgevoerd door Juliet van Es en Merit Snoeier  van Jonge Honden heb ik ook in belangrijke mate mogen bijdragen. In dit onderzoek zijn de nodige knelpunten naar voren gekomen en de conclusie is dat het een complexe zaak is die niet op korte termijn is te realiseren.

Download het onderzoek

Daarnaast heb ik aan diverse andere onderzoeken van o.a. Wageningen Environmental Research (Alterra) meegewerkt. Ook word ik regelmatig gevraagd input te leveren voor afstudeerscripties.

Heb je ook ideeën voor onderzoek en/of zoek je partners hiervoor?

Meer weten?

Neem contact met mij op om persoonlijk kennis te maken.